De geheime code

detective

Bij dit tussendoortje moet een leerling de geheime code van de groep raden.

Een leerling verlaat even de klas. De groep spreekt een geheime code af. Dit kan een woord of een gebaar zijn. De leerling komt terug in de klas en gaat vragen stellen. Dit zijn hele gewone vragen, zoals ‘Welke sport doe je?’, ‘Waar ben je op vakantie geweest?’, ‘Wat is je lievelingseten?’, … Bij het antwoord dat wordt gegeven door de kinderen van de groep moet de geheime code worden gebruikt. Dus het gebaar moet gemaakt worden of het woord moet gebruikt worden in het antwoord. Lukt het om de geheime code te raden?

Bijvoorbeeld:

 • De code is ‘je neus aanraken’: bij elk antwoord dat wordt gegeven moet onopvallend de neus worden aangeraakt.
 • De code is het woord ‘thuis’: in elk antwoord moet het woord ‘thuis’ worden gebruikt.

 

Geplaatst in Tussendoortjes | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Scratchles: klok met bewegende wijzers

scratch

 

 

 

In deze les maken kinderen met Scratch een klok met bewegende wijzers.

klokMakenScratch

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden

Deze opdracht is geschikt voor kinderen die al wat ervaring met Scratch hebben. Ze worden uitgedaagd om een klok met bewegende wijzers met Scratch te maken. Bij de opdracht staan tips voor het maken van het programma. Bij het werkblad is ook de uitwerking van het maken van de klok toegevoegd.

Bij deze opdracht komt het draaien van sprites aan de hand van graden aan bod. Het resultaat van de les is hier te zien:
https://scratch.mit.edu/projects/144168656/

Geplaatst in ICT, Programmeren, Scratch | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Scratchles: klok met bewegende wijzers

Scratchles: stuiterende bal

scratch

Met deze Scratchles wordt er een begin van een spel gemaakt. Een voetbal stuitert op een plankje op en neer. Door met valsnelheid te werken ziet het stuiteren er realistisch uit.
Deze les is makkelijk om na te maken maar om te begrijpen best pittig en daardoor vooral geschikt voor de wat oudere kinderen.

stuiterendevoetbal

 

 

 

 

 

 

Klik hier om de les te downloaden.

Geplaatst in ICT, Programmeren, Scratch | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Scratchles: stuiterende bal

Land van Geen Idee

map-128

 

 

 

Het land van Geen Idee is een tussendoortje waarbij een geheime afspraak moet worden geraden. De geheime afspraak is dat er geen woorden met een ‘i’ of een ‘d’  mogen worden gezegd (vandaar de naam: geen ‘i’ ‘d’).

De leerkracht zegt: ‘Ik ga naar het land van Geen Idee en neem mee… een boek’. Daarna mag een leerling zeggen wat hij meeneemt: ‘Ik ga naar het land van Geen Idee en neem mee… <…> ‘.  Als er in het woord van de leerling geen ‘i’ en geen ‘d’ zit zegt de leerkracht: ‘Dat mag,’ en anders ‘Dat mag niet.’ Daarna mag een andere leerling vertellen wat hij gaat meenemen. Dit gaat door tot de geheime afspraak door de groep is geraden.

Variaties/tips/opmerkingen

 • Het spel kan ook met andere regels worden gespeeld:
  • Het land van Geeno (geen woorden met een o)
  • Het land van Weli (alleen woorden met een i)
  • Het land van Vierdinge (alleen woorden van 4 letters)
  • Het land Hapsië (alleen woorden die met voedsel te maken hebben)
  • etcetera
 • De naam van het land hoeft niet gezegd te worden als het spel meerdere keren worden gespeeld. Alles wordt het te makkelijk.
 • Laat kinderen zelf een regel bedenken.
Geplaatst in Taal, Taalspelletje, Tussendoortjes | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Land van Geen Idee

Oefening verwijswoorden

tweePijlen

 

 

 

Hieronder een werkblad om te oefenen met verwijswoorden. Het bestaat uit 10 zinnen waarin het verwijswoord steeds dikgedrukt is.

Geplaatst in Begrijpend lezen, Taal | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Oefening verwijswoorden

Winkel van Sinkel trefbal

shop

 

 

 

Winkel van Sinkel trefbal is een variatie op trefbal. Kinderen kunnen punten verdienen waarmee ze onder andere materialen kunnen kopen.

Benodigdheden

 • 2 pionnen met daarop een blokje.
 • Kar met dikke matten
 • Lange mat
 • Kasten
 • Bok
 • Turnmatten
 • Hoepels
 • Materiaal om de punten bij te houden, bijvoorbeeld ‘hoedjes’, pittenzakken of tennisballen.

Bij elk team staat in het vak een pion met daarop een blokje. De overige materialen staan bij de start nog aan de kant. Spreek af wanneer een spel is afgelopen: bijvoorbeeld als er 10 kinderen af zijn, als er 3 minuten om zijn of … Er moeten veel spelen worden gespeeld dus het moet niet te lang duren voor een spel is afgelopen. Aan het einde van een spel krijgen de teams punten:

 • 5 punten voor de winnaar
 • 2 punten voor de verliezer
 • 3 punten wanneer het blokje van de pion bij de tegenstander er af is gegooid

De punten worden in de vorm van materiaal gegeven: bijvoorbeeld hoedjes, pittenzakken of tennisballen. Voor een nieuw spel begint mogen de teams met hun punten iets gaan kopen:

 • Kar met dikke matten – 8 punten
 • Lange mat – 6 punten
 • Een speler van de tegenstander – 4 punten
 • Een bok, kast, hoepel of turnmat – 3 punten
 • 1 potje in het veld van de tegenstander spelen (dus wisselen van helft) – 6 punten
 • Definitief wisselen van helft – 15 punten

Kopen is niet verplicht, er mag ook gespaard worden. De materialen worden voor het spel begint in het vak gezet en mogen daarna niet meer worden verplaatst. Ze moeten minimaal 1 meter van de pion af staan. Met de materialen kunnen ze de pion of zichzelf verdedigen.

 • De lange mat mag aan de zijkant van het vak in het veld van de tegenstander worden gerold. De tegenstander mag niet op de lange mat komen en het eigen team wel.
 • De pionnen mogen aan de zijkant van het veld van de tegenstander worden gelegd. Hierin mag iemand staan als een soort ‘spion’. Deze spion kan niet worden afgegooid.

Het is ook mogelijk om materialen van de tegenstander te kopen, maar… die zijn dan twee keer zo duur (bv, 16 punten voor de dikke mat). Dit geldt ook voor een speler die al eens door het andere team is gekocht, die kost dan niet meer 4 maar 8 punten.

 

 

 

Geplaatst in Bewegingsonderwijs, Trefbalspelen | Getagged , , , , , , | Reacties staat uit voor Winkel van Sinkel trefbal

Werkwoordenoefening met uitleg en QR-codes

playIcon

 

 

 

Op de Leswiki website staat een werkwoordenoefening waaraan uitleg in de vorm van een Youtubevideo is toegevoegd. Er is een video die uitlegt hoe werkwoorden in de tegenwoordige tijd moeten worden gespeld en een video die de antwoorden van de opgaven bespreekt. Bij de oefening wordt dit werkwoordenschema gebruikt.

Klik hier om de oefening te openen.

werkwoordenOefeningOnline

 

 

 

 

De oefening kan ook op papier worden gemaakt. De uitlegvideo’s en het werkwoordenschema kunnen dan met een smartphone of tablet worden bekeken door de QR-codes op het werkblad te scannen.

Klik hier om de oefening als PDF-bestand te downloaden.

werkwoordenOefeningWerkblad001

Geplaatst in Taal, Werkwoorden | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Werkwoordenoefening met uitleg en QR-codes

Werkwoorden schema

schema

 

 

 

Voor het juist schrijven van de werkwoorden is een schema altijd erg handig. Met het schema van dit bericht kunnen de meest voorkomende werkwoorden juist worden gespeld:

 • de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (nu)
 • de persoonsvorm in de verleden tijd (vroeger)
 • het voltooid deelwoord

Klik hier om het schema als PDF-bestand te downloaden.

In deze video wordt aan de hand van het schema de spelling van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd uitgelegd.

Update
Er is nu ook een online oefening waarbij dit werkwoordenschema wordt gebruikt.

Geplaatst in Taal, Werkwoorden | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Werkwoorden schema

Boter, kaas en eieren renspel

eieren

 

 

 

Dit idee zag ik op de Facebookpagina van Thomas Bauer.

Benodigdheden

 • 9 hoepels
 • 2 x 3 pittenzakjes in twee verschillende kleuren (of gebruik 2 x 3 gekleurde lintjes)

Leg de 9 hoepels neer in een vierkant van 3 x 3. Maak twee groepjes kinderen van 3 tot 5 kinderen. Elk groepje krijgt 3 pittenzakjes en staat op een zelfde afstand van het vierkant (neem bijvoorbeeld de halve zaal als afstand).

Het doel van het spel is om in drie hoepels op een rij een pittenzakje van de eigen kleur neer te leggen. Op een teken van de leerkracht begint het spel. Het eerste kind van beide groepjes rent naar de hoepels en legt daar 1 pittenzakje in een hoepel. Daarna rennen de kinderen terug en tikken de volgende kinderen aan. Die rennen ook naar de hoepels en leggen de pittenzakjes in een hoepel. Daarna volgen de derden met een pittenzakje. Als er nu nog geen drie op een rij is gemaakt mag daarna elke volgend kind een pittenzakje van de eigen kleur verplaatsen. Dit gaat door tot er drie op een rij is.

 

Geplaatst in Bewegingsonderwijs, Loopspelen | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Boter, kaas en eieren renspel

Webtip: Socrative

socrative logo

 

 

 

Met Socrative kan een quiz of toets gemaakt worden die online wordt afgenomen. In dit bericht worden kort de belangrijkste functies van Socrative besproken. Het programma heeft nog meer mogelijkheden die de moeite waard zijn om te bekijken.

socrative 01

Op de website van Socrative moet voor het eerste gebruik een gratis account worden aangemaakt. Hiervoor kan eventueel ook een Google-account worden gebruikt (‘Sign in with Google’). Leerkrachten loggen in met de knop Teacher Login. Hier kan ook de account worden aangemaakt.

socrative 02

Na het inloggen wordt het dashboard voor de leerkracht getoond. Bovenaan zijn 3 tabbladen waarmee gewisseld kan worden tussen testen afnemen, testen beheren en live resultaten.

socrative 03

Voordat er een test afgenomen kan worden moet deze eerst gemaakt worden. Dit kan bij het tabblad Testen beheren. Met de knop Test maken kan de eerste test worden gemaakt.

socrative 04

Er moet eerst een naam aan de test worden gegeven. Daarna kan met de knoppen Meerkeuze, Juist/Onjuist en Kort Antwoord een vraag worden toegevoegd.

socrative 05

Het toevoegen van de vragen is vrij eenvoudig. Aan elke vraag kan eventueel nog een afbeelding en/of een korte uitleg worden toegevoegd.

socrative 06

Bij het vraagtype Kort Antwoord kunnen eventueel één of meer goede antwoorden worden toegevoegd. Alleen als dat wordt gedaan wordt de vraag ook automatisch door Socrative nagekeken. Het antwoord moet dan wel precies overeenkomen met 1 van de opgegeven goede antwoorden.

socrative 07

Als de test is opgeslagen kan op het dashboard met de knop Test beginnen de test worden afgenomen. Voor de test start kunnen er nog een aantal instellingen worden gemaakt. Zo kan onder andere aangegeven worden wie het tempo van de test bepaalt en of de antwoorden en vragen in willekeurige volgorde moeten worden getoond.

socrative 08

Als de test is gestart kunnen studenten zich met de website (Student Login) of met de Scorative app aanmelden om de test te maken. Ze moeten hiervoor eerst het lokaalnummer en daarna hun naam invullen. Het lokaalnummer wordt bij de leerkracht in het scherm getoond. De resultaten van de studenten zijn door de leerkracht live te bekijken.

socrative 09

Als alle studenten de test hebben gemaakt kan met de knop Voltooien de test worden afgesloten. Er kan dan in Excel-formaat een rapport worden gemaild of gedownload en de resultaten kunnen ook als grafiek worden weergegeven. Bij Testen beheren kunnen de resultaten later ook nog worden opgevraagd.

Conclusie
Socrative is een handige online tool voor het afnemen van online testen en quizzen. Het programma werkt eenvoudig genoeg om snel mee te starten en geeft de leerkracht uitgebreide feedback tijdens en na het afnemen van testen. Door de feedback op de testen kan Socrative goed ingezet worden om digitaal te toetsen.

Geplaatst in ICT, Webtips | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Webtip: Socrative