Werkwoordenoefening met uitleg en QR-codes

playIcon

 

 

 

Op de Leswiki website staat een werkwoordenoefening waaraan uitleg in de vorm van een Youtubevideo is toegevoegd. Er is een video die uitlegt hoe werkwoorden in de tegenwoordige tijd moeten worden gespeld en een video die de antwoorden van de opgaven bespreekt. Bij de oefening wordt dit werkwoordenschema gebruikt.

Klik hier om de oefening te openen.

werkwoordenOefeningOnline

 

 

 

 

De oefening kan ook op papier worden gemaakt. De uitlegvideo’s en het werkwoordenschema kunnen dan met een smartphone of tablet worden bekeken door de QR-codes op het werkblad te scannen.

Klik hier om de oefening als PDF-bestand te downloaden.

werkwoordenOefeningWerkblad001

Geplaatst in Taal, Werkwoorden | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Werkwoordenoefening met uitleg en QR-codes

Werkwoorden schema

schema

 

 

 

Voor het juist schrijven van de werkwoorden is een schema altijd erg handig. Met het schema van dit bericht kunnen de meest voorkomende werkwoorden juist worden gespeld:

 • de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (nu)
 • de persoonsvorm in de verleden tijd (vroeger)
 • het voltooid deelwoord

Klik hier om het schema als PDF-bestand te downloaden.

In deze video wordt aan de hand van het schema de spelling van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd uitgelegd.

Update
Er is nu ook een online oefening waarbij dit werkwoordenschema wordt gebruikt.

Geplaatst in Taal, Werkwoorden | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Werkwoorden schema

Boter, kaas en eieren renspel

eieren

 

 

 

Dit idee zag ik op de Facebookpagina van Thomas Bauer.

Benodigdheden

 • 9 hoepels
 • 2 x 3 pittenzakjes in twee verschillende kleuren (of gebruik 2 x 3 gekleurde lintjes)

Leg de 9 hoepels neer in een vierkant van 3 x 3. Maak twee groepjes kinderen van 3 tot 5 kinderen. Elk groepje krijgt 3 pittenzakjes en staat op een zelfde afstand van het vierkant (neem bijvoorbeeld de halve zaal als afstand).

Het doel van het spel is om in drie hoepels op een rij een pittenzakje van de eigen kleur neer te leggen. Op een teken van de leerkracht begint het spel. Het eerste kind van beide groepjes rent naar de hoepels en legt daar 1 pittenzakje in een hoepel. Daarna rennen de kinderen terug en tikken de volgende kinderen aan. Die rennen ook naar de hoepels en leggen de pittenzakjes in een hoepel. Daarna volgen de derden met een pittenzakje. Als er nu nog geen drie op een rij is gemaakt mag daarna elke volgend kind een pittenzakje van de eigen kleur verplaatsen. Dit gaat door tot er drie op een rij is.

 

Geplaatst in Bewegingsonderwijs, Loopspelen | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Boter, kaas en eieren renspel

Webtip: Socrative

socrative logo

 

 

 

Met Socrative kan een quiz of toets gemaakt worden die online wordt afgenomen. In dit bericht worden kort de belangrijkste functies van Socrative besproken. Het programma heeft nog meer mogelijkheden die de moeite waard zijn om te bekijken.

socrative 01

Op de website van Socrative moet voor het eerste gebruik een gratis account worden aangemaakt. Hiervoor kan eventueel ook een Google-account worden gebruikt (‘Sign in with Google’). Leerkrachten loggen in met de knop Teacher Login. Hier kan ook de account worden aangemaakt.

socrative 02

Na het inloggen wordt het dashboard voor de leerkracht getoond. Bovenaan zijn 3 tabbladen waarmee gewisseld kan worden tussen testen afnemen, testen beheren en live resultaten.

socrative 03

Voordat er een test afgenomen kan worden moet deze eerst gemaakt worden. Dit kan bij het tabblad Testen beheren. Met de knop Test maken kan de eerste test worden gemaakt.

socrative 04

Er moet eerst een naam aan de test worden gegeven. Daarna kan met de knoppen Meerkeuze, Juist/Onjuist en Kort Antwoord een vraag worden toegevoegd.

socrative 05

Het toevoegen van de vragen is vrij eenvoudig. Aan elke vraag kan eventueel nog een afbeelding en/of een korte uitleg worden toegevoegd.

socrative 06

Bij het vraagtype Kort Antwoord kunnen eventueel één of meer goede antwoorden worden toegevoegd. Alleen als dat wordt gedaan wordt de vraag ook automatisch door Socrative nagekeken. Het antwoord moet dan wel precies overeenkomen met 1 van de opgegeven goede antwoorden.

socrative 07

Als de test is opgeslagen kan op het dashboard met de knop Test beginnen de test worden afgenomen. Voor de test start kunnen er nog een aantal instellingen worden gemaakt. Zo kan onder andere aangegeven worden wie het tempo van de test bepaalt en of de antwoorden en vragen in willekeurige volgorde moeten worden getoond.

socrative 08

Als de test is gestart kunnen studenten zich met de website (Student Login) of met de Scorative app aanmelden om de test te maken. Ze moeten hiervoor eerst het lokaalnummer en daarna hun naam invullen. Het lokaalnummer wordt bij de leerkracht in het scherm getoond. De resultaten van de studenten zijn door de leerkracht live te bekijken.

socrative 09

Als alle studenten de test hebben gemaakt kan met de knop Voltooien de test worden afgesloten. Er kan dan in Excel-formaat een rapport worden gemaild of gedownload en de resultaten kunnen ook als grafiek worden weergegeven. Bij Testen beheren kunnen de resultaten later ook nog worden opgevraagd.

Conclusie
Socrative is een handige online tool voor het afnemen van online testen en quizzen. Het programma werkt eenvoudig genoeg om snel mee te starten en geeft de leerkracht uitgebreide feedback tijdens en na het afnemen van testen. Door de feedback op de testen kan Socrative goed ingezet worden om digitaal te toetsen.

Geplaatst in ICT, Webtips | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Webtip: Socrative

Scratchles: een kerstspel maken

scratch

 

 

 

Met deze Scratchles wordt er een kerstspel gemaakt waarbij er met een slee kadootjes moeten worden gepakt. Bij de les horen drie afbeeldingen: een slee, een kadootje en een kerstboom.

scratchles kerstmisspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om de les te downloaden.

Klik hier om de afbeeldingen die bij de les horen te downloaden. De afbeeldingen zijn gratis iconen van www.iconfinder.com.

Een kant-en-klaar voorbeeld van het spel staat hier.

Geplaatst in ICT, Kerst, Programmeren, Scratch, Thema's en projecten | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Scratchles: een kerstspel maken

Ballonauto

Ballon-pink-128

 

 

 

Bij de ballonauto wordt een autootje voortbewogen door windkracht.

Benodigdheden

 • Plastic flesje (0,5 liter)
 • 4 doppen van flesjes
 • 2 satéprikkers
 • 2 of 3 buigrietjes
 • Plakband
 • Prikpen
 • Schaar

ballonauto1

 • Knip van een rietje 2 stukjes af van ongeveer 6 à 7 cm. Plak ze vast aan de onderkant van het flesje.
 • Prik met de prikpen in het midden van de doppen een gat dat net groot genoeg is om een satéprikker doorheen te steken.
 • Steek een satéprikker door een dop, daarna door een rietje aan het flesje en duw dan een andere dop aan de andere kant van de satéprikker. Duw de doppen naar het rietje en knip eventueel de uiteinden van de satéprikker eraf. Doe dit ook met de andere satéprikker.

ballonauto2

 • Maak met plakband de ballon aan het uiteinde van een rietje vast zodat de ballon door het rietje kan worden opgeblazen.
 • Prik met de prikpen ongeveer halverwege het flesje aan de bovenkant een gat. Steek het andere uiteinde van het rietje hier doorheen.
 • Duw het uiteinde naar de opening van het flesje. Plak aan de bovenkant van het flesje het rietje vast met plakband.

De ballonauto is nu klaar. Blaas door het rietje de ballon op. Ze de auto op de grond en rijden maar!

Variaties/tips/opmerkingen

 • Gebruik niet 1 maar 2 rietjes voor de ballon. De ballon loopt dan sneller leeg waardoor het autootje harder gaat.
 • In plaats van een flesje kan ook een stukje rechthoekig karton als basis voor de auto worden gebruikt.
 • Maak aan de doppen met lijm oude cd’s of dvd’s vast voor grote wielen.
Geplaatst in Creatief, Handvaardigheid, Techniek | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Ballonauto

Dikke matten voetbal

goal_128x128

 

 

 

Bij dikke matten voetbal worden er dikke matten als goals gebruikt.

Benodigdheden

 • 2 dikke matten
 • Voetbal
 • Lintjes

Maak met de lintjes 2 teams. Elk team heeft een dikke mat waarop 1 keeper staat. Er wordt gescoord wanneer de bal op de dikke mat komt. Het raken van de zijkant telt dus niet.

Variaties/tips/opmerkingen

 • Speel ook een keer zonder keeper.
 • Maak de teams niet te groot.
 • Speel met meer dan 1 voetbal.
Geplaatst in Bewegingsonderwijs, Voetbalspelen | Getagged , , , , , , | Reacties staat uit voor Dikke matten voetbal

Oefenkaarten voor brugsommen tot 20

brug

 

 

 

Met de oefenkaartjes die hieronder te downloaden zijn kunnen de brugsommen tot 20 worden geoefend in groep 3 of hoger. Afdrukken op stevig papier, losknippen of snijden en vervolgens kan er in tweetallen worden geoefend. Het ene kind ziet de som en de andere het antwoord.

brugsom oefenkaartje

Geplaatst in Hoofdrekenen, Rekenen | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Oefenkaarten voor brugsommen tot 20

24-game – Sinterklaas versie

24game

 

 

 

In een ander bericht op LesWiki staat de uitleg van het 24-spel (24-game). Tijdens de Sinterklaastijd kan het 24-spel worden gespeeld met speciale Sinterklaaskaarten van dit spel.

Er zijn 3 verschillende niveaus. Klik op een niveau om de 30 bijbehorende kaarten te downloaden.

Druk de kaarten af, bij voorkeur in kleur, plak ze op stevig karton en knip ze uit en/of lamineer de kaarten.

Het spel kan met 2 tot 4 kinderen gespeeld worden. De kaarten worden geschud en op de kop op een stapel gelegd. Haal eventueel de te moeilijke kaarten uit het spel.

Er wordt een kaart omgedraaid. Zodra iemand het antwoord weet legt hij zijn hand op de kaart. Daarna moet hij het antwoord zeggen. Als het klopt mag degene die het antwoord weet de kaart houden.

Kaarten met 1 pepernoot zijn 1 punt waard, met 2 pepernoten 2 punten en met 3 pepernoten 3 punten. Er kan gespeeld worden tot een bepaalde score is gehaald (bv. 10 of 15 punten) of tot er een afgesproken tijd om is. Wie het eerst de score heeft gehaald of wie de meeste punten heeft wint.

Variaties/tips/opmerkingen

 • Het spel kan natuurlijk ook met echte pepernoten worden gespeeld! Zet een bak met pepernoten klaar. Wie een kaart wint mag 1, 2 of 3 pepernoten uit de bak halen. Let er wel op dat kinderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben tegen elkaar spelen.
Geplaatst in Hoofdrekenen, Rekenen, Sinterklaas, Thema's en projecten | Getagged , , , , , , | Reacties staat uit voor 24-game – Sinterklaas versie

Kaarten omdraaien

cardAce

 

 

 

Bij kaarten omdraaien moeten 2 teams zo snel mogelijk de kaarten naar de juiste kant omdraaien.

Benodigdheden

 • 1 pakje speelkaarten

Beschrijving
Verdeel de groep in twee teams. Elk team krijgt de helft van het pak speelkaarten. De kaarten worden door de teams verdeeld over de zaal. Het ene team legt ze met de rugzijde naar boven en het andere team legt ze met de beeldzijde naar boven.

Op een teken van de leerkracht start het spel. Beide teams proberen de kaarten naar de voor hun goede kant om te draaien. Na 1 minuut geeft de leerkracht een signaal en stopt het spel. Het team dat de meeste kaarten ‘goed’ heeft liggen wint.

Geplaatst in Bewegingsonderwijs, Overige spelen | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Kaarten omdraaien