Webtip: Socrative

socrative logo

 

 

 

Met Socrative kan een quiz of toets gemaakt worden die online wordt afgenomen. In dit bericht worden kort de belangrijkste functies van Socrative besproken. Het programma heeft nog meer mogelijkheden die de moeite waard zijn om te bekijken.

socrative 01

Op de website van Socrative moet voor het eerste gebruik een gratis account worden aangemaakt. Hiervoor kan eventueel ook een Google-account worden gebruikt (‘Sign in with Google’). Leerkrachten loggen in met de knop Teacher Login. Hier kan ook de account worden aangemaakt.

socrative 02

Na het inloggen wordt het dashboard voor de leerkracht getoond. Bovenaan zijn 3 tabbladen waarmee gewisseld kan worden tussen testen afnemen, testen beheren en live resultaten.

socrative 03

Voordat er een test afgenomen kan worden moet deze eerst gemaakt worden. Dit kan bij het tabblad Testen beheren. Met de knop Test maken kan de eerste test worden gemaakt.

socrative 04

Er moet eerst een naam aan de test worden gegeven. Daarna kan met de knoppen Meerkeuze, Juist/Onjuist en Kort Antwoord een vraag worden toegevoegd.

socrative 05

Het toevoegen van de vragen is vrij eenvoudig. Aan elke vraag kan eventueel nog een afbeelding en/of een korte uitleg worden toegevoegd.

socrative 06

Bij het vraagtype Kort Antwoord kunnen eventueel één of meer goede antwoorden worden toegevoegd. Alleen als dat wordt gedaan wordt de vraag ook automatisch door Socrative nagekeken. Het antwoord moet dan wel precies overeenkomen met 1 van de opgegeven goede antwoorden.

socrative 07

Als de test is opgeslagen kan op het dashboard met de knop Test beginnen de test worden afgenomen. Voor de test start kunnen er nog een aantal instellingen worden gemaakt. Zo kan onder andere aangegeven worden wie het tempo van de test bepaalt en of de antwoorden en vragen in willekeurige volgorde moeten worden getoond.

socrative 08

Als de test is gestart kunnen studenten zich met de website (Student Login) of met de Scorative app aanmelden om de test te maken. Ze moeten hiervoor eerst het lokaalnummer en daarna hun naam invullen. Het lokaalnummer wordt bij de leerkracht in het scherm getoond. De resultaten van de studenten zijn door de leerkracht live te bekijken.

socrative 09

Als alle studenten de test hebben gemaakt kan met de knop Voltooien de test worden afgesloten. Er kan dan in Excel-formaat een rapport worden gemaild of gedownload en de resultaten kunnen ook als grafiek worden weergegeven. Bij Testen beheren kunnen de resultaten later ook nog worden opgevraagd.

Conclusie
Socrative is een handige online tool voor het afnemen van online testen en quizzen. Het programma werkt eenvoudig genoeg om snel mee te starten en geeft de leerkracht uitgebreide feedback tijdens en na het afnemen van testen. Door de feedback op de testen kan Socrative goed ingezet worden om digitaal te toetsen.

Dit bericht is geplaatst in ICT, Webtips met de tags , , , . Bookmark de permalink.